V dubnu roku 2018 bude Kemp Klub Praha slavit 40 let od založení.

 

kolektiv

Kemp Klubu Praha