11.až 18. června se konala již 11 ADRIA Camping Rally. Tentokrát jí pořadatelé uspořádali na Istrii, v krásné a historicky zajímavé Pule. I přes posunutí termínu o 14 dní dříve, počasí nezklamalo a tak jsme se mohli koupat i slunit. Využili jsme i možnosti výletů ( ostrovy Brijuni, Limský kanál, městečko Rovinj) Z památek přímo v Pule jsme si nemohli nechat ujít důkladnou prohlídku kolosea z 1 století, po tom římském největší a nejzachovalejší, z té doby je i vstupní Zlatá brána do historické části města i Augustův chrám, za zmínku stojí i pevnost Kaštel ze 17 století ve které je instalováno i městské Aquarium, je to jen nepatrný výčet památek, které je možno si prohlédnout. Během Rally jsme stihli oslavit i polojubilejní narozeniny naší členky klubu. Tohoto setkání se účastnily z našeho klubu jen tři posádky, celkově pak 154 posádek s 352 osobami.