A máme další uskutečněný sraz ve dnech 27. - 29. 5. 2016. Tentokrát byl dosti vzdálený a to až v Aši. V krásném kempu sportovního areálu Háj se setkalo 9 posádek, dokonce 4 posádky přijeli už ve čtvrtek. V krásném slunečném dni se vyprávělo a dvě posádky se jeli na kolech projet k nejzápadnějšímu místu naší republiky. Chvilenkami jemně sprchlo.

    V sobotu v tradičním čase vyjelo 20 cyklistů směr Dolní Paseky k minerálnímu pramenu s klesáním 280 výškových metrů. Dále pak údolím Bílý Halštrov přes hráz přehrady do Doubravy k zbytkům bývalé papírny a taky k ochutnávce dalšího pramene. Odtud do německého lázeňského městečka Bad Elsteru na další ochutnávku pramenů a procházku lázeňským parkem. Po dalších 7km již řádně vyhladovění byl obídek v Kopaninách který vyplnil déšť a tak jsme ho přečkali v suchu. Další zastávkou byla prohlídka evangelického kostela Dobrého pastýře v Podhradí, jehož základy jsou z roku 1490 s nádhernou celkovou dřevěnou výzdobou. Poslední 7km etapa do Aše a závěrečné stoupání s převýšením 130m na 900metrech jsme také zvládli. Ve večerních hodinách proběhla oslava jubilejních narozenin, okořeněná krátkou recitací básně "Dopis Taťány Oněginovi v originále a následně vystoupením baletního souboru Kemp Klubu Praha s ukázkou z Labutího Jezera, ve které vystupovali i tři černé labutě, které umocňovali umělecký zážitek. Vyblbli jsme se do hóóódně pozdní noci.

    Po společné nedělní snídani se vydala většina na rozhlednu Háj nad kempem, okoukli jsme i sjezdovku a po obědě se posádky vydali ke svým domovům.

Miloš