21.5.- 23.5. se náš klub setkal na vodáckém tábořišti v Pikovicích u břehu Sázavy. Předpověď nás strašila deštěm, naštěstí se nevyplnila a tak v sobotu ráno jsme nasedli na Posázavský Pacifik a po dvou zastávkách jsme vystoupili, prošli pod Žampašským železničním mostem, který přetíná údolí zvané Kocour ve výšce 41 metrů. Došli jsme ke štole sv. Josefa, navlékli na sebe pláště a přilby, prohlédli si místy hodně úzkou štolu a nechali si vyprávět její historii. Potom jsme došli do Kamenného přívozu, kde jsme se naobědvali a pokračovali Posázavskou stezkou zpět do Pikovic, občas se kolem řeky rozléhal řev hokejových fandů při utkání se Švédy o postup do finále. Večer při táboráku zněl opět zpěv při kytarách. Po nedělní snídani jsme přejeli do Štěchovic, nastoupili na loď a po necelé hodince byl výstup pod Slapskou hrází. Odtud opět po svých kolem již neexistujících Svatojánských proudů, podle kterých se jmenuje i tato naučná stezka a kolem osady Ztracenky jsme došli zpět do Štěchovic a celý sraz jsme zakončili dobrým pozdním obědem a úplnou třešínkou byla návštěva místní cukrárny, kterou nezbývá než jen doporučit. 11 posádek prožilo krásný a prosluněný víkend.