26.10. náš klub pořádal závěrečný sraz u příležitosti výlovu rybníka Betlém u Kláštera v Teplé.  Předpověď varovala před blížící se sněhovou nadílkou, přesto přijelo 13 posádek včetně dvou z CC Praha. Před večerem se proběhlo pár okolních chalup, které nám poskytli za menší úplatu dost polínek do krbu již zavřené hospůdky a tak se strávil velmi příjemný večer až do dvou hodin.

         Sobotní ráno bylo hóóódně bílé,  předpověď se naplnila a my se vydali ke stánku s rybími pochutinami zachumláni v kabátech a rukavicích. Hustě sněžilo a naše 4kolé mazlíčky to zasypávalo víc a víc a ani rybáři na výlovu z toho nebyli nadšený. Večer jsme se opět přesunuli do hospůdky, opět se oběhly chaloupky pro dříví a tak plamen v krbu opět hučel v plné kráse.

         Nedělní ráno nás probudilo již sluníčkem a tak se jeden z našich členů odvážil vyválet se ve sněhu jen v plavkách.  Přesto jsme s obavami pohlíželi na naše zasněžená auta, přemýšlejíce, jak vyjedeme s ještě letními pneu. Navzájem jsme se postrkovali, až byla všechna na silnici a mohlo se odjet na prohlídku kláštera řádu premonstrátů, založený Hroznatou Tepelským ve 12 století. Vyslechli jsme si historii kláštera,  prohlédli opatský kostel, nádherně vyzdobený včetně kaple s ostatky Hroznaty. Na závěr prohlídky byla knihovna z 15 století.  I přes nepřízeň počasí byl závěrečný sraz vydařený, pochutnali jsme si na rybách a viděli jsme zase další kousíček historie naší země.