účast na 43. národním srazu

    Našich 12 posádek Kemp Klubu Praha přijelo do Strážnice, kde se zúčastnilo  43.Národního srazu Asociace Caravan Clubů.  Ještě večer jsme srazili stolky a poklábosili o proběhnuvších dovolených a jiných, určitě důležitých záležitostech.

    Druhý den srazu většina odjela na objednané výlety a tak jsme měli možnost zhlédnout klášter Velehrad, s průvodcem pak baziliku Svatého Cylira a Metoděje včetně podzemních prostor. Druhá část výletu proběhla v Modré při prohlídce Archeoskanzenu a botanickou a sladkovodní expozici Živá voda. Vidět se tak mohl život pod vodou pomocí proskleného tunelu na dně jezírka.

    V pátek byl naplánován 30km cyklovýlet podél Baťova kanálu k výklopníku u Petrova, který kdysi sloužil k vykládce uhlí. Odtud pak cesta pokračovala přes Sudoměřice podél Slovenských hranic kolem vodní nádrže Mlýnky až do stejnojmenné osady, kde byl oběd. Odtud zpět kolem vinohradů nad Petrovem do kempu. Druhá skupina absolvovala 15km sjezd řeky Moravy z obce Vnorovy. Během plavby (převážně po oleji) bylo možno spatřit bobří nory, leč po bobrech se voda slehla, za to jsme viděli volavky, ale to už jsme byli na konci plavby v Rohatci. Odpoledne proběhlo oficiální zahájení srazu při kterém jsme předali Strážničtím putovní pohár, který jsme měli celý rok v držení, jako pořadatelé minulého 42.Národního srazu v Berouně. Večer nás potom pobavili Rančeři, se kterými jsme si zazpívali i zatancovali.

    Sobotní den začal legendární rozcvičkou za účasti 2 posádek našeho klubu a zbytek dne už byl neorganizovaný. Večer jsme opět poseděli u muziky v hlavním stanu, občas i s tanečkem.

Neděle už jen zakončení srazu, nepříjemné balení všeho, co se za ty dny vytahalo z bydlíků, rozloučení a odjezd domů. Srazík se pořadatelům moc vydařil a tak jim děkujeme.

16. až 20. září 2015 účast na 43. národním srazu ve Strážnici.

Rad