Předprázdninový sraz

12. až 14. června 2015

status: uskutečněno

Poloha: Chlum u Křemže v jižních Čechách

 

    Předprázdninový sraz se konal o víkendu 12. – 14. června 2015 v Chlumu u Křemže v jižních Čechách. Na posečenou louku na okraji obce postupně dorazilo 7 posádek.  Odpoledne se neslo ve znamení uvítacích přípitků, několik pivek na žízeň a večer se rozhořel ohníček na opékání buřtů.

    Na louce jsme se hezky vyspinkali a nabrali sílu na sobotní cyklovýlet.  Naplánovaná trasa byla až ostudně krátká a tak jsme si dovolili občerstvovací zastávku na Třísovském hamru. Odtud už to bylo kousek na romantickou, ale rozlehlou zříceninu hradu Dívčí Kámen, tyčící se nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy.  Sobotní sluníčko hřálo na plné pecky a tak přišlo vhod, že cyklostezka vede údolím Křemžského potoka, v jehož vodách několik účastníků našlo osvěžení při plavání v malé údolní nádrži. Na obědě v Trio baru jsme si pochutnali a ani dlouho nečekali.

    V blízkosti našeho improvizovaného tábořiště se nacházel sportovní areál, jehož v sobotu večer využila hasičská družstva v soutěži o nejrychlejší požární útok.  Podívaná to byla vcelku zajímavá včetně závěrečného ohňostroje, ale hasičům se nechtělo přestat ani po skončení soutěží a vydrželi až do rána.  Pro nás to znamenalo užívat si celou noc nevyžádané hudební produkce, ale usnout se přeci jen podařilo, takže ráno jsme rozmrzelí nebyli.

    V neděli dopoledne jsme se odvážně opřeli do pedálů bicyklů a vystoupali na úpatí hory Kleť. Z jízdních kol jsme přesedli na sedačkovou lanovku, která nás tiše vyvezla na vrchol. Z místní rozhledny jsme se kochali nádhernými výhledy do kraje na všechny strany. Po kochání jsme navštívili astronomickou observatoř.  Mládenec, který nás observatoří provázel, příliš zaujmout neuměl, ale základní informace jsme se dozvěděli a zájemci si mohli potěžkat 70 kg vážící meteorit.

    Lanovka nás zase svezla dolů a na bicyklech teď hezky s kopečka jsme byli u karavanů coby dup. Ještě jsme popovídali, rozloučili se a uháněli domů.